Lekarz - rehabilitacja schorzeń narządów ruchu

Krystyna Makarowska

Krystyna Makarowska

WYKSZTAŁCENIE
Lekarz specjalista (II stopnia) w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

KURSY I CERTYFIKATY

  • „Nowe osiągnięcia w rehabilitacji”- 1979
  • „Kompleksowe leczenie zespołów bólowych kręgosłupa”- 1990
  • „Kurs doskonalący z fizykoterapii z zakresu lasero- i magnetoterapii” – 1993
  • „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – istota, zarządzanie, funkcjonowanie” – 1998

DOŚWIADCZENIE

  • Wieloletnia praca wraz ze złożeniem egzaminów specjalizacyjnych w STOCER – Konstancin kierowanym przez prof. Mariana Weissa
  • ZOZ Warszawa Śródmieście
  • Od 2002 roku w CKR Konstancin

Godziny przyjęć:

Komercja:
wtorek: 16:00 – 18:00